+420 607 636 411 | info@zidneves.cz

Lokalita Židněves

Stavební pozemky v obci Židněves

V obci Židněves u Mladé Boleslavi se zrealizovala výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě nazvané „Židněves, obytná zóna východ“. Za uvedenou stavbu je zodpovědná společnost Rekan s.r.o., která ji postavila v souladu se schváleným územním plánem a za spolupráce Obecního úřadu obce Židněves. V rámci této stavby bylo připraveno pro výstavbu rodinných domů 38 stavebních pozemků. Inženýrské sítě i komunikace jsou hotové, zkolaudované a předané. Výsadba veřejné zeleně je také dokončena.

Stavební pozemky v této lokalitě jsou připraveny pro následnou individuální výstavbu rodinných domů a to tak, že na hranu každého pozemku je přivedena přípojka vodovodního řadu, elektřiny, tlakové kanalizace a optického kabelu. Přípojky vodovodního řadu jsou na každém pozemku zakončeny zaslepeným potrubím ve vodovodní šachtě na pozemku, přívod elektřiny je zakončen plastovým pilířkem s pojistkovou skříní na hraně pozemku, rozvod tlakové kanalizace zaslepeným přívodem v kanalizační šachtě na pozemku a optický kabel pro přívod internetu, resp. TV, je ukončen na hraně pozemku. Komunikace v celé lokalitě jsou asfaltové a parkovací stání u každého pozemku je z betonové zámkové dlažby. Veřejná zeleň, která je součástí výstavby, představuje výsadbu cca. 36 listnatých stromů. Ostrůvky zeleně mezi vjezdy na pozemky budou osety trávou. Dešťová voda z veřejných komunikací je svedena do retenční nádrže na okraji lokality.

Tlaková kanalizace bude napojena na čističku odpadních vod v obci Březno. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je kapacita uvedené čističky již naplněna, musí si stavebník na svém pozemku, do doby posílení kapacity uvedené čističky, zajistit jímku na vyvážení. Na této akci spolupracují obě obce a je v jejich zájmu, aby posílení kapacity čističky bylo v co nejkratší době. Když bude posílení kapacity dokončeno, stavebník požádá provozovatele tlakové kanalizace o osazení kanalizační šachty a připojení na hlavní kanalizační rozvod. Jímku na vyvážení může dále používat např. jako nádrž na dešťovou vodu.

Jak již bylo uvedeno, výstavbu v uvedeném rozsahu realizuje společnost Rekan s.r.o. Majitelé této společnosti mají s obdobnou výstavbou bohaté zkušenosti a jimi již zrealizované stavby byly kladně hodnoceny, nejen klienty, ale i veřejnými institucemi. Na konci jejich činnosti byl vždy spokojený klient. 

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Aktuální nabídka pozemků

Klepnutím zobrazíte plné rozlišení v novém okně. Tisk mapy a ceníku
ČísloVelikostCenaPoznámka
24811 m2Prodáno
25809 m2Prodáno
26811 m2Prodáno
27812 m2Prodáno
33809 m2Prodáno
57763 m23.300.000 KčVolný
58761 m20 KčRezervace

Fotogalerie z lokality

Kontakty

Pozemky prodává

Rekan s.r.o.
IČ: 285 35 189
Zelená 186, 293 06 Bradlec
+420 607 636 411 | info@zidneves.cz

© 2017 Rekan s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Webové stránky: IT Products.cz